Programmering

• Hoeveel nieuwe programmering zal nodig zijn om het werk levensvatbaar te houden?
• Zal men het werk moeten
- migreren
- emuleren
- inkapselen?
• Hoeveel tijd zal een programmeur ongeveer nodig hebben om het werk in kwestie te hercreëren, of er op een andere manier aan te werken?
• Welk niveau van programmeringsexpertise zal nodig zijn? Gaat het om werken met wijdverspreide software zoals Flash of Director, of impliceert het omgang met bijzondere software of software die ontwikkeld werd door de kunstenaar?
• Hoeveel zal een programmeur (met de nodige expertise) aanrekenen?
• Kan een schaaleconomie helpen bij het budgetteren? Zal het op lange termijn goedkoper zijn om een aantal werken met gelijkaardige problemen in één keer samen te conserveren?

De inhoud van deze pagina mag worden afgedrukt of gedownload voor persoonlijk gebruik, maar mag niet worden gekopieerd of gepubliceerd voor andere doeleinden. © 2006 Independent Media Arts Preservation, Inc.

logo vlaamse overheid