Literatuur

Deze sectie verzamelt wetenschappelijke artikels en essays over de conservatie van single-channel-video. De volgende sleutelteksten werden beschikbaar gesteld met de toestemming van hun auteurs en uitgevers.

Hans Dieter Huber, "PPP: from point to point to point..."

Huber bekijkt de relatie tussen de productie, presentatie en preservering van mediakunstinstallaties. Hij maakt een onderscheid tussen organisatie en structuur en bespreekt respectievelijk de vervangbare en onvervangbare delen van mediakunstinstallaties, met aandacht voor het effect dat het vervangen van delen op de betekenis van het werk heeft. Hij gebruikt de analogie van muziekpartituur en opvoering om de manier van abstracte notatie en specifieke installatie van mediakunstwerken te analyseren. Met betrekking tot de presentatie van media-installaties sluit hij af met de paradoxale stelling dat hoe meer delen van een installatie worden vervangen door substituten, hoe vaker de installatie kan worden gepresenteerd, en hoe beter ze dus kan worden bewaard.

Lees hier het essay.

Howard Besser, "Longevity of electronic art"

Besser onderzoekt de uitdagingen rond het behoud van elektronische kunstwerken. Hij beschrijft de verschillen tussen elektronische werken en traditionele mediakunstwerken en wijst erop dat bij de eerste het niet altijd even duidelijk is wàt precies zou bewaard moeten worden. Ook is het, aangezien de opslagformaten in onbruik geraken, niet steeds mogelijk ze opnieuw te bekijken – zelfs indien hun fysieke behuizing intact is. Opfrissen (het werk verplaatsen naar nieuwe dragers) is één oplossing, maar die gaat niet op voor het veranderen van bestandsformaten. Mogelijke andere oplossingen voor dit probleem zijn migratie en emulatie; ook zij worden besproken. Besser stelt een aanpak voor die de volgende stappen omvat: bepaal de essentiële karakteristieken van het werk; probeer ze doorheen de tijd te preserveren; garandeer de conservering van ondersteunend materiaal.

Lees hier het essay.

Gaby Wijers, "Control and preservation of videotapes. An introduction to the handling, storage and conservation of analog and digital videotapes."

Wijers bespreekt enkele van de problemen m.b.t. de zorg voor videotapes, zoals de fragiliteit en complexiteit van de fysieke behuizing en het verouderen van de benodigde afspeelapparatuur. Daarna geeft ze specifieke aanbevelingen voor de omgang met en de opslag van tapes, met aandacht voor temperatuur, vochtigheid en werkomgeving.

Lees hier het essay.

De inhoud van deze pagina mag worden afgedrukt of gedownload voor persoonlijk gebruik, maar mag niet worden gekopieerd of gepubliceerd voor andere doeleinden. © 2006 Independent Media Arts Preservation, Inc.

logo vlaamse overheid