Kwaliteitscontrole

Idealiter zou de beoordeling van de kwaliteit van alle beelden in één collectie moeten gebeuren door dezelfde persoon, die daarbij gebruik maakt van dezelfde kalibreringsapparatuur en van dezelfde settings. Je personeel zou een opleiding moeten krijgen om op een correcte manier het uitzicht van een beeld te kunnen communiceren, zowel de formele als de inhoudelijke kenmerken.

Test het gedrag en de functionaliteit van een werk met de originele versie als ijking. Als het originele werk niet langer raadpleegbaar is, neem dan de documentatie van het origineel als uitgangspunt.

Technische variabelen die een invloed hebben op de weergave van het werk omvatten:
- Bestandformaat en compressie
- Gebruikerscomputer en weergavemogelijkheden (bv. type webbrowser)
- Kijkomgeving (geen ramen of reflecterend licht? neutrale grijze muren?)
- Monitormodel en monitorkalibreringen
- Netwerkverbindingen

De inhoud van deze pagina mag worden afgedrukt of gedownload voor persoonlijk gebruik, maar mag niet worden gekopieerd of gepubliceerd voor andere doeleinden. © 2006 Independent Media Arts Preservation, Inc.

logo vlaamse overheid