Inschatten van risico's: triage

Men kan mogelijke risico’s inschatten door gebruik te maken van een inventaris op objectniveau. Evalueer elke component uit de inventaris op tekenen van verval of in onbruik raken.

Maak een onderscheid tussen propriëtaire en open source bestandsformaten. Wie ontwikkelde de standaard in kwestie, en wanneer, en wie bezit hem momenteel? Welke software is nodig om het bestand te lezen/bekijken? Wordt het formaat nog steeds ondersteund?

Bekijk op gelijkaardige wijze de hardware die vereist is om het werk te kunnen afspelen. Wordt de softwareapplicatie in kwestie nog steeds ondersteund? Zijn er speciale installaties of plug-ins nodig? Wat is de hiërarchie en de algemene infrastructuur van het werk?

Wat zijn de vereisten voor weergave? Beschrijf de ‘look’ van het werk. Wat zijn de formele kwaliteiten (inhoud en kwaliteit van de beelden)? Wat zijn de instructies m.b.t. installatie die door de kunstenaar zelf gegeven werden?

Wat is de functionaliteit van het werk? Beschrijf de ‘feel’ van het werk. Hoe treedt de gebruiker in interactie met het werk? Wat zijn de variabelen?

Richt je bij preservering eerst op werken die fysiek verslechterd zijn of werken die componenten bevatten die niet langer actief zijn of niet langer onderhouden worden door de industrie.

De inhoud van deze pagina mag worden afgedrukt of gedownload voor persoonlijk gebruik, maar mag niet worden gekopieerd of gepubliceerd voor andere doeleinden. © 2006 Independent Media Arts Preservation, Inc.

logo vlaamse overheid