Interview met Chi Tien Lui (CTL Electronics)

CTL Electronics, New York, 30 mei 2011

 

Chi Tien Lui, een technicus elektriciteit/elektronica die werd geboren in China, richtte CTL Electronics op in 1968. Het bedrijf was één van de eerste om kunstenaars bij te staan in hun gebruik van vroege videoformaten voor liefhebbers en systemen zoals het beroemde SONY Portapak, door het verhuur van materiaal en training voor het gebruik ervan. Tijdens deze periode werd de CTL Videotools Catalog gepubliceerd; deze voorzag kunstenaars en andere enthousiastelingen van waardevolle informatie over beschikbare videotools. Als aanvulling hierop was CTL Electronics een officiële onderhouds- en herstellingsdienst voor vele generaties elektronische apparaten. Emanuel Lorrain (PACKED vzw) sprak met Chi Tien Lui over zijn ervaring met videoapparatuur en de nieuwe rol die hij tijdens de recente jaren heeft opgenomen door musea te helpen bij het draaiende houden van hun video-installaties.

 

PACKED: Wat is uw achtergrond? Hoe heeft u CTL Electronics opgericht?

Chi Tien Lui: Toen ik klein was, was ik reeds als hobbyist bezig met elektronica. Het begon in Taiwan waar ik in het lager middelbaar onderwijs elektronica volgde. Met één van mijn schoolvrienden maakte ik batterijen en verbrandde ik mijn kleren met het oxide. Vandaag werken wij hier nog altijd samen.

Als kind bouwde ik kristalradio’s, buisradio’s, versterkers, motors, enz., eender wat een kind toen leuk vond. Na de middelbare school ging ik op Amerikaanse schepen werken als elektricien. Zo heb ik mijn kennis over elektriciteit opgebouwd en hierdoor kan ik alles in dit gebouw, inclusief de lift, herstellen en onderhouden.
In 1960, toen ik negentien was, kwam ik naar de Verenigde Staten. Eerst werkte ik in een herstelatelier voor radio’s, daarna ging ik terug studeren om mijn kennis van elektrotechniek te verfijnen. In de jaren ’60 was elk elektronicabedrijf op de ruimtevaart gericht. Hierdoor werkte ik aan enkele kleine elektronische apparaten voor vluchtsimulators en aan de brandstoftank voor het Apolloprogramma.

 

Chi Tien Lui and friend

 

PACKED: Wanneer begon u met video te werken?

Chi Tien Lui: Dit was toen ik ging samenwerken met een bedrijf waarvan Harry Lefkowitz de eigenaar was, genaamd GBC Corp. of America. Dit bedrijf was betrokken bij Sony via Sam Adwar die voor hen werkte, en ik was de eerste technicus die werd opgeleid voor het onderhoud van hun CV-videorecorder1. Zo leerde ik ook veel beroemde gebruikers kennen omdat toen enkel bemiddelde mensen zich dergelijke apparatuur konden veroorloven.

Toen dacht ik dat het juiste moment was gekomen om een eigen zaak te beginnen. Ik startte het bedrijf drie huizenblokken verwijderd van waar CTL Electronics zich vandaag bevindt. In het begintijdperk van video werkte ik samen met filmproducers, scholen, adverteerders en de regering maar de meeste van mijn klanten waren kunstenaars.

 

plaques manufacturers

 

PACKED: Heeft u zo Nam June Paik2 ontmoet?

Chi Tien Lui: Ja, Nam June Paik kwam op een dag naar mijn zaak met een camera die een vreselijke beeldkwaliteit had. Ik stelde voor dit voor hem op te lossen. We werden vrienden en hij belde me wanneer hij hulp nodig had bij een installatie. Ik heb nog steeds wat apparatuur van hem omdat hij geen plaats had om het op te slaan.

Nam June Paik gebruikte colorizers die voor hem werden gemaakt door een Japanse ingenieur. Op dat moment bestond video enkel in zwart-wit. Toen de mensen zagen dat men een zwart-witsignaal door een doosje kon sturen en er vervolgens iets in kleur uit kon krijgen, waren ze er allemaal weg van. Het was heel psychedelisch want de kleur is niet echt. In die tijd was iedereen stoned en hielden ze van psychedelica (lacht). Hierdoor bouwde en verkocht ik honderden colorizers. Iedereen kocht ze.

Hierna kwam mijn zaak goed op gang. Wanneer het goed gaat met je zaak, begin je onvoorzichtig te worden en te denken dat alles wat je doet goed zal uitdraaien. Mijn bedrijf werd verschillende keren groot en vervolgens snel terug klein. De toestand werd stabieler toen ik naar de huidige locatie verhuisde. Vandaag, met de introductie van de nieuwe elektronica, is het gedaan met goede zaken doen met het leveren van onderhoudsdiensten voor video. Een dvd-speler kost 40 dollar. Waarom zou je betalen voor een herstelling als een nieuwe goedkoper is dan de herstelkost?

 

PACKED: Hoe zet u uw activiteiten voort?

Chi Tien Lui: Ik zet mijn activiteiten voort met het overzetten van videotapes omdat hiervoor nog steeds oude toestellen nodig zijn. Niet iedereen heeft een verzameling oude apparaten en weet die ook te onderhouden zoals ik dat doe. Daarom ben ik overgegaan tot het overzetten van tapes en ook tot het zorgen voor enkele werken van Nam June Paik die deel uitmaken van museumcollecties.

 

PACKED: Wanneer bent u beginnen samenwerken met musea?

Chi Tien Lui: Ongeveer vijf jaar geleden ben ik naar een bijeenkomst geweest in het Museum of Modern Art in New York3 waar al de musea het op een heel theoretische manier hadden over het bewaren van Nam Junes kunstwerken. Ik stak mijn hand op en zei "weet je, ik kan Nam Junes leven verlengen". Omdat ik hem kende en met hem werkte, weet ik wat hij deed. Zo ben ik met die zaken begonnen.

Op dit moment ben ik bezig met het vervangen van 450 tv’s in The Chase Video Matrix4 voor de collectie van J.P. Morgan5. Ik werk ook voor de Whitney6 en Guggenheim7 musea. Ik ben met pensioen maar ik hou van dit soort werk. Ik ben blij dat Nam June mijn leven ook verlengt (lacht).
De meeste mensen beseffen niet dat de kunstwerken van Nam June Paik veel onderhoud vereisen. Kun je je 450 tv’s voorstellen die dagelijks worden aan- en uitgezet? Het onderhoud van een videomuur is bijna zoals het schilderen van een brug. Wanneer je klaar bent met het schilderen ervan, kun je weer helemaal opnieuw beginnen.

 

PACKED: Hoe benadert u het onderhoud van deze kunstwerken?

Chi Tien Lui: De tijden worden moeilijk. Momenteel onderhouden we ze door het gebruik van vervangtoestellen. Wanneer we een kunstwerk onderhouden, dan proberen we niet het toestel te herstellen maar altijd het in zijn geheel te vervangen. Dit is vandaag de beste manier om dit te doen omdat het ons veel meer kost om een beeldbuis op te lappen8 en opnieuw uit te lijnen dan om een vervangtoestel te nemen.

 

Stacked monitors

 

PACKED: Verzamelt u zelf apparatuur?

Chi Tien Lui: Vroeger verhuurde ik apparatuur uit maar dat doe ik nu niet meer. Ik ben geen leverancier meer van apparatuur maar ik bezit er nog steeds veel. Als ik een bepaald apparaat niet meer in voorraad heb, dan weet ik vaak waar ik het kan vinden omdat ik al zo lang in de video business zit. Ik ben begonnen in 1968 en heb nooit iets weggegooid.

Ik heb veel reserveonderdelen van de oude generaties apparatuur, maar ik heb vooral monitors, tv’s en videospelers. Ik heb ook camera’s en projectors. Wanneer iemand werken van Nam June Paik wil tonen met behulp van Portapaks, dan heb ik er zelfs gloednieuwe. Ik denk niet dat Sony dàt heeft! Ik heb veel beeldbuisprojectors9, inclusief enkele heel vroege types, en ook een groot aantal top loader U-matic spelers10.

 

Spare tube

 

PACKED: Het opbouwen van een voorraad reserveonderdelen is belangrijk maar wanneer de apparatuur heel specifiek is en niet langer beschikbaar is, is herstelling de enige oplossing ?

Chi Tien Lui: Jazeker. Op dit moment ben ik bijvoorbeeld bezig aan een werk van Nam June Paik dat zich bevindt in collectie van het Whitney museum. Het maakt gebruik van een televisietoestel van Conrac11, een Amerikaans merk. In dit werk kan ik het televisietoestel niet vervangen omdat het een bepaalde look heeft. Een ander televisietoestel zou zich ook anders gaan gedragen omdat in het werk een grote magneet wordt gebruikt om het beeld te vervormen12. In dit geval is de beeldbuis nog in orde. Ik moet enkel de elektronica repareren en nieuwe onderdelen en vervangstukken voorzien.

 

caption

 

PACKED: Wat is de oorzaak van de meeste problemen met tv’s en monitors?

Chi Tien Lui: Meestal vormt de beeldbuis zelf het probleem, en ook de hoogspanningsonderdelen13. De meeste storingen hebben te maken met de straalbundel en de fosforlaag.

Wanneer mensen vragen hoelang een beeldbuis meegaat, antwoord ik altijd dat dit afhangt van hoe goed de kleuren moeten zijn. In een beeldbuis verdwijnt het blauw het snelst want dat is de kleur die het meeste energie vereist. Wanneer het blauw wegvalt, wordt het beeld oranje. Vervolgens verdwijnt het rood en uiteindelijk ook het groen.

 

PACKED: Wat kan je doen wanneer dit gebeurt?

Chi Tien Lui: Wanneer vroeger een beeldbuis oud werd, zouden we ze reboosten zodat de gloeiraad meer helderheid aan de beeldbuis zou geven. Dit kan ik nog steeds doen.

 

PACKED: Bedoel je door het gebruik van een rejuvenator?

Chi Tien Lui: Ja, precies.

 

PACKED: Hoe heb je het werk van Nam June Paik aangepakt dat gebruik maakt van een magneet?

Chi Tien Lui: Voor dat werk hebben we een maand besteed aan het vinden van vervangstukken en om te weten te komen welke spanning de beeldbuis gebruikt, enz.

 

PACKED: Is dit omdat de hoogspanningsonderdelen voor elke beeldbuis specifiek zijn?

Chi Tien Lui: Ja, dat klopt. Daarom duurt het soms ook een tijd om de juiste onderdelen te vinden.
Je moet ook experimenteren omdat het nieuwe onderdeel de beeldbuis kan beschadigen. Zeker in het geval van dit werk waarbij Nam June Paik een magneet gebruikte om het beeld te vervormen: hoe zal de magneet zich gedragen bij dit nieuwe onderdeel? We zullen veel moeten experimenteren en de spanning aanpassen om het beeld te krijgen dat het museum wil.

 

caption

 

PACKED: Hier gaat het om een oud televisietoestel. Is het moeilijker om moderne apparatuur te herstellen?

Chi Tien Lui: Ja, omdat de producenten vandaag niet willen dat iemand dit doet. Neem nu bijvoorbeeld moderne monitors. Ik kan de temperatuur van de kleuren niet aanpassen, ook al weet ik dat er een klein verschil bestaat tussen twee monitors. Deze instellingen bevinden zich in een geïntegreerd circuit. Om ze aan te passen zou ik een code moeten hebben om in de servicemodus te raken en de kleurtemperatuur te veranderen. Ze maken het zodanig dat je dit gewoonweg niet kunt doen. Sinds de toestellen digitaal zijn, kun je er niet meer in binnendringen. Voor analoge jongens zoals wij is het plezier er dan ook af.

Wat de beeldbuizen betreft, hoe ouder ze zijn hoe makkelijker het is om ze te herstellen. Geïntegreerde circuits kunnen daarentegen voor ons heel moeilijk zijn om te vervangen. Soms kunnen we een ander circuit vinden en het erin stoppen, maar dit is heel tijdrovend in vergelijking met het vervangen van het hele toestel.

 

PACKED: Kunt u ons wat vertellen over de monitors voor de videomuur in het Smithsonian14?

Chi Tien Lui: Ik werk samen met het Smithsonian en heb hen aangeraden om zoveel mogelijk reserveonderdelen te kopen voor elk type monitor dat ze bezitten. Het hangt er allemaal van af hoelang je het kunstwerk in leven wil houden en hoe vaak je het wil tonen. Wanneer iemand een videomuur heeft, is het vandaag het juiste moment om eender welke monitor die nog beschikbaar is aan te kopen en op te slaan.

 

PACKED: Welke bewaarcondities zou u aanraden?

Chi Tien Lui: Bewaarcondities zijn heel belangrijk. Vochtigheid zou je moeten vermijden wanneer je elektronische apparatuur stockeert; water is als een gif voor de apparatuur. Bijvoorbeeld in Taiwan is de vochtigheid zo groot dat elektronica in één maand kan roesten. Dit is ook de reden waarom de Amerikaanse overheid haar apparatuur bewaart in Arizona. Arizona is de droogste staat in de Verenigde Staten.

 

PACKED: Zorgt de vochtigheid ook voor condensatieproblemen?

Chi Tien Lui: Condensatie zal alleen optreden wanneer de temperatuur verandert. Als je een apparaat van de opslag- naar kamertemperatuur brengt, moet je voorzichtig zijn en genoeg tijd voorzien zodat de apparatuur zich kan aanpassen. Neem het apparaat niet meteen in gebruik. Vochtigheid kan ook hoogspanningslekken veroorzaken in een monitor.

 

PACKED: Zou je het afdekken of het bewaren van de apparatuur in een doos aanraden om ze stofvrij te houden?

Chi Tien Lui: Ja, de apparatuur zou moeten worden afgesloten en behandeld zoals nieuw. Meestal doet men dit in musea. Ze vragen me zelfs handschoenen te dragen om aan de apparatuur te werken.
Stof is schadelijk voor de toestellen. Het is zoals zand of kristallen. Het bedekt de videokoppen en doet ze verslijten. Ze zouden daarom moeten worden gestofzuigd. Ik gebruik alcohol om de koppen schoon te maken. Je moet voorzichtig zijn om de koppen niet te beschadigen door het gebruik van goedkope doekjes.

 

caption

 

PACKED: Wat moet er gebeuren bij de opslag voor de lange termijn? De olie vervangen, bijvoorbeeld?

Chi Tien Lui: Natuurlijk moet je altijd zeker zijn dat er zich genoeg olie bevindt in de mechanische onderdelen. Hiervoor is regelmatig onderhoud altijd beter maar het is moeilijk voor een museum om hiervoor een technicus in dienst te hebben. Het hangt er allemaal van af hoeveel financiële middelen je hebt. Moest dit onderhoud één à twee keer per jaar kunnen gebeuren, zou dit waarschijnlijk ideaal zijn.

 

PACKED: Welke onderdelen moet een museum aankopen en stockeren?

Chi Tien Lui: Het is moeilijk te zeggen welke onderdelen zouden moeten worden verzameld. Ik zou eerder aanraden een volledig toestel aan te kopen dan losse onderdelen. Het hele apparaat kopen is bovendien vaak niet duurder dan de aankoop van losse onderdelen.
Ik heb onlangs enkele reserve terugslagtransformators voor Europese televisietoestellen gekocht. Het blijkt dat ze niet betrouwbaar zijn. Ze kosten 30 dollar en hebben allemaal verschillende specificaties. Waarom zou ik dat willen kopen? Als het hele toestel niet meer verkrijgbaar is, dan moet je natuurlijk wel de beeldbuis en de terugslagtransformators kopen en misschien ook enkele andere modernere onderdelen.

 

caption

 

PACKED: Het lijkt dat nieuwe elektronische onderdelen makkelijker op lange termijn verkrijgbaar blijven en niet zo belangrijk zijn om te verzamelen. Vindt u dat ook?

Chi Tien Lui: Ja, zo zal je bijvoorbeeld altijd condensators15 kunnen vinden. Maar voor de elektronische onderdelen stockeer ik veel oude apparatuur, louter om aan vervangstukken te raken.

 

PACKED: Bedoelt u om ze te kannibaliseren?

Chi Tien Lui: Ja. Ik doe dit vaak om mijn oude reel-to-reel videoapparatuur werkend te houden omdat je hiervoor onderdelen zoals rollers niet meer kunt vinden. Dit is wat ik momenteel doe, maar wanneer het moment komt dat ik geen keuze meer heb zal ik veel geld moeten spenderen en de koppen laten oplappen.

Het is altijd beter om het gehele apparaat bij te houden want zo is de kans groter dat een technicus er nog iets mee kan doen. Wanneer ik geen vervangcamera’s meer heb, zal ik misschien beginnen met het vervangen van de vidicon beeldbuis16, bijvoorbeeld met een reserve exemplaar dat ik in voorraad heb. Dat is nog steeds makkelijk te doen.

 

caption

 

PACKED: Raadpleegt u altijd de documentatie wanneer u dergelijke herstellingen doet?

Chi Tien Lui: Nee, soms hebben we geen documentatie en dan moeten we zelf de schema’s uitzoeken en nagaan. Als technici kunnen we hier wel iets van, maar alles is afhankelijk van de hoeveelheid tijd die de klant wil dat we spenderen om het toestel weer te laten werken.

 

PACKED: Moet een museum zowel de documentatie als de apparatuur verzamelen?

Chi Tien Lui: Ja. Musea zouden alle schemata en onderhoudshandleidingen voor hun uitrusting moeten verzamelen. Wanneer een probleem zich voordoet, is dit een grote hulp bij de herstelling van het toestel.

 

PACKED: Waar vindt u die handleidingen? Kunt u ze op het internet vinden? Maakt u bijvoorbeeld gebruik van internetbronnen zoals fora?

Chi Tien Lui: Het internet is heel bruikbaar om handleidingen te vinden. In het algemeen bespaart het internet ons veel tijd.

 

PACKED: Eens ze de reserveonderdelen en de documentatie hebben, rest voor musea het probleem van het vinden van iemand die de documentatie kan gebruiken voor de herstelling van de apparatuur.

Chi Tien Lui: Ja, wij technici sterven langzaam uit. We zijn nog mensen uit periode van de Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig programmeren mensen enkel nog. Ze drukken enkel nog op knoppen en hebben angst voor hoge spanningen (lacht).

Met de komst van de LCD-tv is de analoge elektronica zo goed als verdwenen. Hoewel digitale technologie duurder is om ze ontwikkelen, is ze tegelijkertijd veel goedkoper om te produceren. Alle kunstwerken van Nam June Paik zijn echter analoog en ze moeten worden onderhouden.

 

PACKED: Geraakt u nog steeds aan alle monitortypes?

Chi Tien Liu: Nee. Ik geraak bijvoorbeeld op geen enkele manier meer aan 5-inch monitors. Ik moet ze repareren door andere toestellen te kopen en onderdelen te vervangen. Het vinden van exact hetzelfde model op eBay wordt steeds zeldzamer. De prijzen van 5-inch televisietoestelletjes stijgen want heel wat musea willen ze kopen omdat Nam June Paik ze gebruikte. Ze kosten nu 100 dollar terwijl hun kwaliteit erg laag is.
Voor 9-inch beeldbuizen kan ik nog steeds gebruik maken van CCTV beveiligingsmonitoren maar dit zal weldra ook gedaan zijn. Ik ga vaak naar recyclageparken en daar gooien ze werkende beeldbuismonitors en -televisies kapot omdat vandaag iedereen LCD’s koopt.

 

caption

 

PACKED: Kunt u ons iets vertellen over de Sony Trinitron kubusmonitors17? Kunt u ze nog makkelijk vinden? Ze worden vaak gebruikt voor het tonen van videokunst.

Chi Tien Liu: Nee, die kun je echt niet meer vinden. Ik had Sony Trinitron monitors en ik verkocht onlangs vijftien exemplaren aan een kunstenaar. Vandaag heb je geen keuze meer uit verschillende merken. Je moet nemen wat je kunt vinden. Elk museum zou daar momenteel mee bezig moeten zijn; het is het gepaste moment om monitors te stockeren.

 

PACKED: Zou het stockeren van reservetoestellen vandaag de prioriteit moeten zijn?

Chi Tien Liu: Ja, omdat bijvoorbeeld bij een videomuur zoals het kunstwerk van Paik in het Smithsonian het oplappen van honderden televisietoestellen een gigantisch werk is. Misschien is het oplappen ooit nodig maar we proberen het te vermijden nu dat het nog mogelijk is om voldoende reservetoestellen te verkrijgen.

 

caption

 

PACKED: Raadt u een bepaalde aanpak aan bij het gebruik van de toestellen in een tentoonstelling?

Chi Tien Lui: Ik denk dat je wilt vermijden dat bezoekers toestellen aan en uit zetten. Het is ook handig dat de televisietoestellen de eigenschap hebben dat ze automatisch omschakelen naar de videomodus.

 

PACKED: Zou u het contrast van de monitors verlagen?

Chi Tien Lui: Ja. Om de beeldbuis langer te laten meegaan, zou het contrast en de helderheid moeten worden verlaagd.

 

PACKED: Wat zou de beste aanpak zijn om deze werken te blijven vertonen wanneer de voorraad toestellen echt uitgeput is?

Chi Tien Lui: Ik denk dat we een bedrijf moeten oprichten met een productielijn speciaal voor preservatiedoeleinden. Dit is haalbaar wanneer er genoeg vraag is vanuit de museumsector en er genoeg kunstwerken zijn om deze productie te ondersteunen en te onderhouden. Wanneer dit het geval is, zou ik het doen en vervolgens een jongere persoon aanstellen om het bedrijf over te nemen. We hebben het hier over het overnemen van een fabriek die met productie is gestopt, bijvoorbeeld ergens in Taiwan. Dit is mogelijk noodzakelijk in de volgende vijftien jaar omdat geen enkele producent nog beeldbuizen zal produceren.

Wat gaan musea in de volgende vijftien jaar doen met een kunstwerk van Nam June Paik zoals deze videomuur wanneer ik er niet langer meer voor kan zorgen? Onlangs vertelde iemand me dat een museum is zoals een tempel of kerk. Kunst is bijna zoals religie. We hebben het hier niet over vijftien jaar, maar over honderden jaren. We moeten dus een systeem vinden om door te gaan.

 

PACKED: Het beschikken over apparatuur is één kant van het verhaal, maar de praktische kennis waarover technici zoals u beschikken zou ook bewaard moeten worden.

Chi Tien Lui: Ja. Ik denk dat daarom een organisatie zou moeten worden opgericht, misschien zelfs een school. Nogmaals, dat is alleen maar mogelijk wanneer er genoeg kunstwerken zijn om dit financieel te ondersteunen en te bekostigen.

 

PACKED: Bedoel je het oprichten van iets tussen een fabriek en een stichting voor de preservering van technologie?

Chi Tien Lui: Ja. Ik denk dat dit op komst is.

 

PACKED: In de toekomst zullen nieuwe technologieën misschien in staat zijn om oude technologieën voldoende na te bootsen om te vermijden opnieuw beeldbuizen te gaan bouwen.

Chi Tien Lui: Ja. Misschien is dit mogelijk met technologieën zoals OLED18, als de resolutie voldoende is. Dit zou dan een andere strategie zijn omdat de helderheid van OLED-schermen goed is.

 

 

Voetnoten:

 

 • 1. De CV-2000 werd door Sony in augustus 1965 geïntroduceerd en was één van eerste videotape recorders voor huiselijk gebruik. ‘CV' stond voor 'Consumer Video', en was Sony’s videoformaat voor huiselijk gebruik tijdens de jaren ‘60. Tien modellen werden ontwikkeld in de CV serie: CV-2000, TCV-2010, TCV-2020, CV-2100, TCV-2110, TCV-2120, CV-2200, DV-2400, CV-2600 en CV-5100. De CV videorecorders raakten in onbruik door de komst van de EIAJ Type 1. (Bron, eigen vertaling: Wikipedia)
 • 2. Nam June Paik (1932 –2006) was een in Korea geboren Amerikaanse kunstenaar. Hij maakte gebruik van verschillende media en wordt beschouwd als één van de belangrijkste videokunstenaars. Zijn werken omvatten vaak beeldhouwwerken en installaties met televisietoestellen en aangepaste beeldbuismonitors. In 1969 ontwikkelde hij samen met de kunstenaar/technicus Shuya Abe de Paik/Abe synthesizer. Zie: http://www.paikstudios.com
 • 3. Chi Tien Lui verwijst waarschijnlijk naar het panelgesprek dat werd gehouden in het MoMA op 16 februari 2007 met de titel Preserving Nam June Paik's Video Installations: the Importance of the Artist's Voice. Zie: https://www.incca.org/news/panel-discussion-preservation-video-art-moma
 • 4. De Chase Video Matrix is een videomuur van Nam June Paik uit 1992.
 • 5. J.P. Morgan Chase & Co. is een Amerikaanse multinationale bank voor effecten, investeringen en detailhandel die een collectie kunstwerken bezit. Zie: http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/about/art
 • 6. Zie: http://www.whitney.org
 • 7. Het Guggenheim Museum werd oorspronkelijk opgericht rond een collectie van vroegmoderne meesterwerken en is nu een instituut voor kunst uit de 20ste en 21ste eeuw. Zie: http://www.guggenheim.org/
 • 8. Een beeldbuis (CRT of Cathode Ray Tube / kathodestraalbuis) is een vacuümbuis die een elektronenkanon (een elektronenbron) en een fluorescerend scherm bevat, met interne of externe middelen om de elektronenstraal te versnellen en af te buigen, en die wordt gebruikt om beelden te creëren in de vorm van licht uitgestraald door een fluorescerend scherm. Het beeld kan o.a. elektrische golven (oscilloscoop), afbeeldingen (televisie, computer monitor), en radardoelen voorstellen.
 • 9. Een beeldbuisprojector is een videoprojector die gebruik maakt van kleine, felle beeldbuizen (Cathode Ray Tubes / kathodestraalbuizen, of CRTs) om het beeld te genereren. Het beeld wordt gericht en vergroot op een scherm door middel van een lens die voor de beeldbuis (of beeldbuizen) is geplaatst. De meest recente beeldbuisprojectoren geven kleur weer en maken gebruik van drie gescheiden beeldbuizen (in plaats van één enkele kleurbeeldbuis) met elk een eigen lens om de kleurbeelden weer te geven. De rode, groene en blauwe delen van het inkomende videosignaal worden verwerkt en gestuurd naar de respectievelijke beeldbuizen waarvan de beelden door hun lenzen zodanig worden gericht dat er op het scherm één beeld wordt bekomen. Een belangrijk voordeel van beeldbuisprojectoren in vergelijking met LCD- en DLP-projectoren is de superieure zwarting. Maar in vergelijking met LCD- en DLP-projectoren zijn ze groter en zwaarder, vereisen ze meer tijd voor het op- en afstellen en is de absolute ANSI-helderheid die wordt bereikt lager.
 • 10. U-matic is een analoog videoformaat dat werd ontwikkeld aan het einde van de jaren ’60 en dat bestond uit een ¾ inch magnetische videotape in een cassette. Het is de voorloper van het analoge Betacam formaat. De eerste modellen U-matic spelers en recorder zoals de SONY VO-1600 of de VP-2030 hebben hun cassettelader bovenaan. De recentere modellen hebben een laadsysteem vooraan.
 • 11. Zie: http://www.conrac.us
 • 12. Magnet TV is een werk van Nam June Paik uit 1965. In dit werk veranderde Nam June Paik de elektronenstroom van het beeld door een magneet te laten inwerken op het televisietoestel. "De kracht van de magneet zorgde ervoor dat de elektronenstroom het rechthoekige oppervlak van het beeld niet kon vullen. Het duwde het veld van de horizontale lijnen omhoog waardoor er raadselachtige vormen ontstonden in het magnetische veld. Als de magneet op dezelfde plaats bleef, bleef het beeld stabiel—buiten minimale veranderen die werden veroorzaakt door fluctuaties in de elektriciteitsstroom. Het bewegen van de magneet bewegen veroorzaakte eindeloze variaties van vormen." (Bron, eigen vertaling: Edith Decker, Paik Video, Cologne, 1988, p. 60ff.)
 • 13. De hoogspanningsonderdelen zijn een essentieel onderdeel van de beeldbuis. De voornaamste functie is het verzekeren van een spanning rond 25 Kilovolt voor kleurenmonitors of kleurentelevisies en 15 kilovolt voor zwart-wittelevisies en monitoren.
 • 14. Het Smithsonian American Art Museum is een museum in Washington, D.C. met een uitgebreide collectie Amerikaanse kunst. Als onderdeel van het Smithsonian Institution heeft het een ruime verscheidenheid aan Amerikaanse kunst uit alle regio’s en kunstbewegingen uit de Verenigde Staten. Een aantal van de belangrijke kunstenaars die zijn vertegenwoordigd in deze collectie zijn Nam June Paik, Jenny Holzer, David Hockney, Georgia O'Keeffe, John Singer Sargent, Albert Pinkham Ryder, Albert Bierstadt, Edmonia Lewis, Thomas Moran, James Gill, Edward Hopper en Winslow Homer. (Bron, eigen vertaling: Wikipedia)
 • 15. Een condensator is een elektrische of elektronische component dat in staat is om elektrische ladingen op te slaan. Hij bestaat uit twee geleiders met een relatief grote oppervlakte, die zich dicht bij elkaar bevinden en gescheiden zijn door een materiaal dat polariseerbaar is, het diëlektricum. Het vermogen om elektrische ladingen op te slaan wordt de capaciteit van de condensator genoemd en wordt uitgedrukt in de eenheid farad (symbool F). Er bestaan verschillende types condensators: gepolariseerde, niet-gepolariseerde condensators, elektrolytische condensators…
 • 16. De vidicon is een opneembuis van een tv-camera waarin een ladingsdichtheidspatroon wordt gevormd door de straling van het beeld op een fotogeleidend oppervlak, hetwelk vervolgens wordt gescand door een straal van lagesnelheidselektronen. De fluctuerende spanning gekoppeld aan een videosignaalversterker kan worden gebruikt om de scène die in beeld wordt gebracht te reproduceren. De elektrische lading die wordt geproduceerd door een beeld zal in de voorplaat blijven totdat deze wordt gescand of de lading verdwijnt. (Bron, eigen vertaling: Wikipedia)
 • 17. Sony Trinitron kubusmonitoren (bv. PVM 2030) zijn veel gebruikte toestellen om videokunst te vertonen in musea en galeries.
 • 18. Een organische lichtemitterende diode (OLED) is een lichtemitterende diode (LED) waarin de emissieve elektro-luminescerende laag een film van organische verbindingen is die licht uitstralen als reactie op een elektrische stroom. Deze laag van organisch halfgeleidermateriaal is gelegen tussen twee elektroden. In het algemeen is minstens één van deze elektroden transparant. OLED-schermen kunnen worden vervaardigd op flexibele plastic substraten, wat leidt tot de mogelijkheid om flexibele organische lichtemitterende dioden te vervaardigen of andere nieuwe toepassingen zoals oprolbare schermen ingebed in stoffen of kleding. (Bron, eigen vertaling: Wikipedia)
interview_tag: 
logo vlaamse overheid

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 1114 The table 'sessions' is full: INSERT INTO {sessions} (sid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => aMTvEny-poDDwHRc6WOGOes0sX4FepOLJ1pH0iLBX5M [:db_insert_placeholder_1] => 0 [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 10.10.10.1 [:db_insert_placeholder_4] => messages|a:1:{s:5:"error";a:25:{i:0;s:247:"<em class="placeholder">Notice</em>: Trying to access array offset on value of type int in <em class="placeholder">element_children()</em> (line <em class="placeholder">6595</em> of <em class="placeholder">/data/www/html/includes/common.inc</em>).";i:1;s:247:"<em class="placeholder">Notice</em>: Trying to access array offset on value of type int in <em class="placeholder">element_children()</em> (line <em class="placeholder">6595</em> of <em class="placeholder">/data/www/html/includes/common.inc</em>).";i:2;s:247:"<em class="placeholder">Notice</em>: Trying to access array offset on value of type int in <em class="placeholder">element_children()</em> (line <em class="placeholder">6595</em> of <em class="placeholder">/data/www/html/includes/common.inc</em>).";i:3;s:247:"<em class="placeholder">Notice</em>: Trying to access array offset on value of type int in <em class="placeholder">element_children()</em> (line <em class="placeholder">6595</em> of <em class="placeholder">/data/www/html/includes/common.inc</em>).";i:4;s:247:"<em class="placeholder">Notice</em>: Trying to access array offset on value of type int in <em class="placeholder">element_children()</em> (line <em class="placeholder">6595</em> of <em class="placeholder">/data/www/html/includes/common.inc</em>).";i:5;s:247:"<em class="placeholder">Notice</em>: Trying to access array offset on value of type int in <em class="placeholder">element_children()</em> (line <em class="placeholder">6595</em> of <em class="placeholder">/data/www/html/includes/common.inc</em>).";i:6;s:247:"<em class="placeholder">Notice</em>: Trying to access array offset on value of type int in <em class="placeholder">element_children()</em> (line <em class="placeholder">6595</em> of <em class="placeholder">/data/www/html/includes/common.inc</em>).";i:7;s:247:"<em class="placeholder">Notice</em>: Trying to access array offset on value of type int in <em class="placeholder">element_children()</em> (line <em class="placeholder">6595</em> of <em class="placeholder">/data/www/html/includes/common.inc</em>).";i:8;s:247:"<em class="placeholder">Notice</em>: Trying to access array offset on value of type int in <em class="placeholder">element_children()</em> (line <em class="placeholder">6595</em> of <em class="placeholder">/data/www/html/includes/common.inc</em>).";i:9;s:247:"<em class="placeholder">Notice</em>: Trying to access array offset on value of type int in <em class="placeholder">element_children()</em> (line <em class="placeholder">6595</em> of <em class="placeholder">/data/www/html/includes/common.inc</em>).";i:10;s:247:"<em class="placeholder">Notice</em>: Trying to access array offset on value of type int in <em class="placeholder">element_children()</em> (line <em class="placeholder">6595</em> of <em class="placeholder">/data/www/html/includes/common.inc</em>).";i:11;s:247:"<em class="placeholder">Notice</em>: Trying to access array offset on value of type int in <em class="placeholder">element_children()</em> (line <em class="placeholder">6595</em> of <em class="placeholder">/data/www/html/includes/common.inc</em>).";i:12;s:247:"<em class="placeholder">Notice</em>: Trying to access array offset on value of type int in <em class="placeholder">element_children()</em> (line <em class="placeholder">6595</em> of <em class="placeholder">/data/www/html/includes/common.inc</em>).";i:13;s:247:"<em class="placeholder">Notice</em>: Trying to access array offset on value of type int in <em class="placeholder">element_children()</em> (line <em class="placeholder">6595</em> of <em class="placeholder">/data/www/html/includes/common.inc</em>).";i:14;s:247:"<em class="placeholder">Notice</em>: Trying to access array offset on value of type int in <em class="placeholder">element_children()</em> (line <em class="placeholder">6595</em> of <em class="placeholder">/data/www/html/includes/common.inc</em>).";i:15;s:247:"<em class="placeholder">Notice</em>: Trying to access array offset on value of type int in <em class="placeholder">element_children()</em> (line <em class="placeholder">6595</em> of <em class="placeholder">/data/www/html/includes/common.inc</em>).";i:16;s:247:"<em class="placeholder">Notice</em>: Trying to access array offset on value of type int in <em class="placeholder">element_children()</em> (line <em class="placeholder">6595</em> of <em class="placeholder">/data/www/html/includes/common.inc</em>).";i:17;s:247:"<em class="placeholder">Notice</em>: Trying to access array offset on value of type int in <em class="placeholder">element_children()</em> (line <em class="placeholder">6595</em> of <em class="placeholder">/data/www/html/includes/common.inc</em>).";i:18;s:247:"<em class="placeholder">Notice</em>: Trying to access array offset on value of type int in <em class="placeholder">element_children()</em> (line <em class="placeholder">6595</em> of <em class="placeholder">/data/www/html/includes/common.inc</em>).";i:19;s:247:"<em class="placeholder">Notice</em>: Trying to access array offset on value of type int in <em class="placeholder">element_children()</em> (line <em class="placeholder">6595</em> of <em class="placeholder">/data/www/html/includes/common.inc</em>).";i:20;s:247:"<em class="placeholder">Notice</em>: Trying to access array offset on value of type int in <em class="placeholder">element_children()</em> (line <em class="placeholder">6595</em> of <em class="placeholder">/data/www/html/includes/common.inc</em>).";i:21;s:247:"<em class="placeholder">Notice</em>: Trying to access array offset on value of type int in <em class="placeholder">element_children()</em> (line <em class="placeholder">6595</em> of <em class="placeholder">/data/www/html/includes/common.inc</em>).";i:22;s:247:"<em class="placeholder">Notice</em>: Trying to access array offset on value of type int in <em class="placeholder">element_children()</em> (line <em class="placeholder">6595</em> of <em class="placeholder">/data/www/html/includes/common.inc</em>).";i:23;s:247:"<em class="placeholder">Notice</em>: Trying to access array offset on value of type int in <em class="placeholder">element_children()</em> (line <em class="placeholder">6595</em> of <em class="placeholder">/data/www/html/includes/common.inc</em>).";i:24;s:247:"<em class="placeholder">Notice</em>: Trying to access array offset on value of type int in <em class="placeholder">element_children()</em> (line <em class="placeholder">6595</em> of <em class="placeholder">/data/www/html/includes/common.inc</em>).";}} [:db_insert_placeholder_5] => 1721589301 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /data/www/html/includes/session.inc).