Inspecteren

Inspectie is het proces waarbij gedetailleerde informatie over een bestand verzameld wordt ter voorbereiding op migratie naar nieuwere formaten. De term duidt ook op het verifiëren van de status van werken die reeds gepreserveerd werden of die nog moeten gepreserveerd worden. Het onderzoek van digitale werken omvat een visueel aspect, zoals het controleren van een dvd op krassen, maar impliceert ook het testen van de functionaliteit van het werk.

Idealiter zouden inspecties om de zes maanden moeten uitgevoerd worden, om er zeker van te zijn dat de digitale bestanden en de apparatuur en systemen waarop de bestanden moeten worden afgespeeld nog goed werken.

De inhoud van deze pagina mag worden afgedrukt of gedownload voor persoonlijk gebruik, maar mag niet worden gekopieerd of gepubliceerd voor andere doeleinden. © 2006 Independent Media Arts Preservation, Inc.

logo vlaamse overheid