Planningproces

Planningproces (Intro)

Het plannen van de preservering van een installatiewerk begin je best met het opsplitsen van het proces in een reeks stappen - zoals hieronder wordt beschreven. Deze stappen hebben een logische volgorde: eerst bepaal je de algemene reikwijdte van de collectie of het project; daarna documenteer je de staat en bepaal je de prioriteiten; daarop volgt de remastering/migratie zelf; en tot slot wordt het proces afgerond met de noodzakelijke opvolging.

De basisprocedure zoals hieronder beschreven kan dienen als gids voor het uitwerken van een preserveringsplan op maat van jouw project, en volgens jouw beschikbare middelen. Een preserveringsplan is een onschatbaar hulpmiddel, niet enkel om een project georganiseerd te houden, maar ook om aan potentiële sponsors duidelijk te maken wat je noden zijn, en welke doelen je wil bereiken.

Voor meer details over deze procedures, zie de Best practices-sectie voor installaties op deze website.

Documenteren

Documenteren is het proces van het verzamelen en organiseren van informatie over een werk, inclusief zijn staat, zijn inhoud en de handelingen die men moet uitvoeren om het werk te bewaren.

Een installatie kan uit verschillende onderdelen bestaan en kan samengesteld zijn uit verschillende andere materialen, bovenop de elektronische dragers. Daarom is het cruciaal om alle bestanddelen van het werk (inclusief zijn gedrag) te documenteren, zodra het in een collectie wordt opgenomen.

Unieke identificatienummers voor elk individueel object zijn noodzakelijk voor het catalogiseringproces. Bij een installatie is het nuttig om een uniek nummer toe te kennen aan het werk in zijn geheel, en om een variatie op dat nummer toe te kennen aan elk bestanddeel.

Inspecteren

Inspectie is het proces waarbij gedetailleerde informatie over een bestand of een tape verzameld wordt ter voorbereiding op migratie naar nieuwere formaten. De term duidt ook op het verifiëren van de status van werken die reeds gepreserveerd werden of die nog moeten gepreserveerd worden.

Een gedetailleerde fysieke inspectie van de installatie en van de gebruikte materialen kan een grote hoeveelheid informatie opleveren over het werk. Het kan de archivaris, de conservator en het lab helpen bepalen welke stappen nodig zijn om de dragers (die onderdeel zijn van het werk) te migreren naar een nieuw formaat.

Conserveren

In tegenstelling tot andere vormen van mediakunst is installatiekunst ingewikkeld, en haar conservering omvat de preservering van meerdere bestanddelen. Deze componenten bestaan typisch uit geluids- en/of visuele media, weergaveapparatuur, sculpturale elementen, en elk gedrag dat te maken heeft met de interactiviteit tussen werk en toeschouwer.

Preserveren

Preservering verwijst naar het algemene proces waarbij de inhoud van een object bewaard wordt en zijn overleven op lange termijn verzekerd wordt. Preserveer in het geval van installatiekunst alle bestanddelen waaruit het installatiewerk bestaat gelijktijdig om zo de authenticiteit van het originele werk het best mogelijk te behouden. Grondige documentatie van het origineel verschaft je inzicht in de preserveringsmethoden en -processen.

Kwaliteitscontrole

Wees bereid om veel tijd in het proces van kwaliteitscontrole te investeren, misschien zelfs meer dan de eigenlijke duurtijd van het werk.