Workshop kwaliteitscontrole met QC tools

PACKED vzw heeft, in samenwerking met het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA), de Amerikaanse specialist Dave Rice uitgenodigd voor een workshop over het gebruik van de gratis open source QCTools software voor de kwaliteitscontrole van audiovisuele bestanden. Iedereen die geïnteresseerd is in het gebruik van QCTools voor audiovisuele kwaliteitscontrole is welkom om op 5 maart 2015 deze workshop bij te wonen, zowel specialisten als niet-specialisten.

 

Over QCTools

QCTools (Quality Control Tools for Video Preservation) is een gratis en open source software tool die gebruikers helpt de audiovisuele bestanden die het resultaat zijn van digitalisering te ontleden en begrijpen met behulp van data-analyse en filtering.

QCTools werd tussen januari 2013 en januari 2015 ontwikkeld door de Bay Area Video Coalition met de financiële steun van de National Endowment for the Humanities. Meer informatie over QCTools vind je in een interview met o.a. Dave Rice op de website van de Library of Congress.

 

Structuur van de workshop

Presentaties en werksessies zullen elkaar afwisselen. Tijdens de werksessies kunnen de deelnemers QCTools testen en zichzelf vertrouwd maken met het gebruik van de tools. De workshop zal zich richten videoformaten voor archivering zoals JPEG2000, FFV1 en ongecomprimeerde video.

De workshop zal starten met een inleiding tot het project QCTools en het project Artifact Atlas. Nadien zal Dave Rice een algemene demonstratie geven van QCTools. Hierbij zal hij de belangrijkste onderdelen van de user interface doorlopen en de verschillende functionaliteiten en layouts van de tool behandelen. Tijdens de workshop krijgen de deelnemers de mogelijkheid om onder begeleiding in groep  videobestanden te ingesten, filters te selecteren, grafieken te genereren en verschillende  weergave-opties en layouts te selecteren. Ook zullen QCTools filters voor playback en data-analyse worden gedemonstreerd. Aansluitend zal besproken worden hoe de genereerde grafieken kunnen worden gelezen en geïnterpreteerd, en hoe corrigerende acties kunnen worden toegepast.

 

Voorlopig schema:

Voormiddag – 10.00 - 12.30u

 • sessie: inleiding tot QCTools, projectachtergrond, en doelstellingen
 • sessie: inleiding tot Artifact Atlas
 • sessie: doorloop QCTools versie 0.6 en demonstratie

Lunchpauze 12.30 - 13.30u

Namiddag – 13.30 – 17.00u (met pauze van 15.30 tot 16.00u)

 • sessie: data-analyse vs. tape-artefacten
 • sessie: beoordeling van de conditie van individuele bestanden aan de hand van analyseoverzichten
 • activiteit #1 ­ drempelwaardes en  overzichten
 • QCTools workflows en integratie
 • voorstelling van de playbackfilters
 • voorstelling van de data-analysefilters
 • activiteit #2 ­ methodes voor bestandscontrole
 • afsluiting

Einde - 17.00u

 

Doelgroep

Potentiële gebruikers van QCTools voor audiovisuele kwaliteitscontrole, zowel specialisten als niet-specialisten:

 • archivarissen en bibliothecarissen;
 • conservatoren en collectiebeheerders;
 • preserveringstechnici en digitaliseringsspecialisten;
 • media asset managers en mediaproductiecoördinatoren.
 • kunstenaars en curatoren.

 

Inschrijving

Deze workshop zal doorgaan op 5 maart 2015 bij VIAA (wegbeschrijving). Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven kan door het versturen van een e-mail naar Emanuel Lorrain (emanuel@packed.be).

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze hun eigen laptop meebrengen naar de workshop. Vooraf worden nog instructies bezorgd over hoe de QCTools software te installeren.

 

 

Nederlands
logo vlaamse overheid