FIAT/IFTA Seminar - Metadata as the Cornerstone of Digital Archiving

Het zesde seminarie in de reeks ‘Changing sceneries, Changing roles’ zal op 16 en 17 mei 2013 plaatsvinden in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum. 
 
Sinds 1997 organiseert de Media Management Commission van FIAT/IFTA een reeks seminaries voor AV-documentalisten, beleidsadviseurs rond archivering, managers en andere stafmedewerkers uit audiovisuele archieven onder de naam 'Changing Sceneries, Changing Roles'. Het overkoepelend thema van deze seminaries is steeds: de gevolgen van de technologsche ontwikkelingen op het werk van audiovisuele stafmedewerkers. Het thema voor het seminarie dat dit jaar georganiseerd wordt, is 'Metadata as the Cornerstone of Digital Archiving'.
De twee seminariedagen zullen onderverdeeld worden in vier sessies die elk bestaan uit een keynotepresentatie, twee gevalstudies/specifieke projecten en een paneldiscussie.
 
De vier types van metadata-ontwikkelingen die in de vier sessies besproken worden, zijn:
1. Automatisch gegenereerde metadata;
2. Linked (meta)data;
3. Preserveringsmetadata;
4. User-generated metadata.
 
Details van het programma vindt u op de conferentiewebsite. De volgende vier experts uit het veld geven een keynotepresentatie:
  • Lora Aroyo (Associate professor Intelligent Information Systems, Web and Media Department of Computer Science aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, Nederland) / user-generated metadata;
  • Rebecca Guenther (Premis Editorial Committee / Library of Congress) / preserveringsmetadata;
  • Cees Snoek (Computerwetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam, leider van een onderzoeksteam dat werkt aan de ontwikkeling van een slimme zoekmachine voor digitale video: de Media Mill Semantic Video Search Engine) / automatisch gegenereerde metadata;
  • Seth van Hooland (hoofd Digital Information and Communication Science Department van de Université Libre de Bruxelles, België) / linked (meta)data.

Contacteer mmc2013@beeldengeluid.nl met verdere vragen. Het programma en praktische details worden up to date gehouden op de conferentiewebsite http://www.beeldengeluid.nl/MMCSeminar2013.
Nederlands
logo vlaamse overheid