EUscreen update: tweede statusrapport 'Online Access to Audiovisual Heritage' & lancering online tentoonstellingen

EUscreen publiceert tweede statusrapport Online Access to Audiovisual Heritage'

Eind juli 2012 heeft het project EUscreen haar tweede statusrapport gepubliceerd: 'Online Access to Audiovisual Heritage'. Het rapport is opgedeeld in drie hoofdstukken, die elk een ander aspect van toegang tot digitaal audiovisueel erfgoed toelichten. In het rapport worden verschillende voorbeelden van digitaal omroeperfgoed binnen en buiten Europa besproken.

In een vakgebied van voortdurende vernieuwing, revisie en nieuwe uitdagingen wil het rapport een beeld geven van de status van het audiovisuele veld in een online omgeving. Het EUscreen wil op basis van dit rapport zijn eigen strategieën en technologische ontwikkelingen meten.

De bevindingen uit het rapport inspireren de deelnemende archieven, omroepen en de bredere GLAM gemeenschap (Galleries, Libraries, Archives & Museums) om naar voor te treden met oplossingen voor het voorzien van toegang die de noden van gebruikers in verschillende contexten dekt.

Het rapport is een opvolger van het eerste EUscreen status rapport dat een jaar geleden gepubliceerd werd. Inhoud

Het rapport is onderverdeeld in drie hoofdstukken, elk met nadruk op een verschillend aspect van online toegang tot AV erfgoed. Er worden opeenvolgend drie grote trends aangehaald:

  • Hedendaags gebruik en hergebruik;
  • De beweging naar een ‘cultural commons’;
  • Fundamenteel onderzoek in het veld van audiovisuele content.

Het eerste hoofdstuk geeft een overzicht van belangrijke ontwikkelingen zoals het creëren van toegang en het gebruik van content door de creatieve industrieën. In het tweede hoofdstuk wordt dieper ingegaan op duurzaam hergebruik en ‘open’ praktijken die leidt tot meer openheid en betrokkenheid in de deelnemende archieven. Het derde hoofdstuk geeft een overzicht van Europese onderzoekstopics die momenteel in de schijnwerpers staan in vakgebieden die verbonden zijn aan audiovisueel erfgoed.

Het EUscreen project nadert zijn eindfase. In september markeert de conferentie in Budapest het einde van het project. Dit statusrapport  werd uitgegeven op een moment dat het project dient te reflecteren over zijn eigen positie in het veld en zijn toekomst op langere termijn, als een waardevolle service voor verschillende belanghebbenden.


Links


###

Over EUscreen

Het EUscreen project heeft 30.000 televisie-items online geplaatst om op die manier historische audiovisuele content toegankelijk te maken. EUscreen startte in oktober 2009 als een drie jaar durend project dat financieel ondersteund wordt door het eContentplus-programma van de Europese Commissie. Een betaversie van het portaal werd in 2011 gelanceerd en is ook rechtstreeks verbonden met Europeana. EUscreen wordt gecoördineerd door de universiteit van Utrecht en het consortium bestaat uit 28 partners en 10 geassocieerde partners (waaronder audiovisuele archieven, onderzoeksinstituten, technologieproviders en Europeana) die afkomstig zijn uit 20 verschillende Europese landen.

Bezoek http://blog.euscreen.eu voor informatie over evenementen of updates over het project, of bezoek de EUscreen http://www.euscreen.eu projectwebsite.

Online tentoonstellingen

Het project kondigt nu ook enkele 'online tentoonstellingen' aan, een nieuwe toevoeging aan het EUscreen portaal dat gebruikers, onderwijzers en het brede publiek moet toelaten om het beste uit deze opwindende collectie te halen. De EUscreen collectie omvat duizenden items die nu vervat zijn in online tentoonstellingen, opgebouwd rond historische gebeurtenissen, politieke hangijzers en het dagelijkse leven in Europa.

De huidige release kan geraadpleegd worden via http://www.euscreen.eu/exhibitions.html en geeft op dit moment reeds 10 verschillende tentoonstellingen weer die samengesteld werden door archivarissen, onderzoekers en enthousiaste gebruikers.

Johan Oomen, EUscreen Technical Director, stelt: "These inter-archival exhibitions add new meaning to a wonderful collection of unique television materials and make them accessible to a different and larger audience; soon, visitors will be able to create their own stories and add more connections between the richness of 60 years of television history in Europe."

Kennis van experten wordt gecombineerd met een fascinerende verscheidenheid aan content, om opwindende tentoonstellingen rond een brede reeks thema's te kunnen maken. Een mooi voorbeeld van een dergelijke tentoonstelling is 'Being European', in dewelke bronnenmateriaal van providers uit heel Europa wordt samengebracht. De tentoonstelling is onderverdeeld in verschillende hoofdstukken die tonen welke zaken een voorstelling zouden kunnen bieden van wat men ziet als Europese cultuur en identiteit.

De tools die ontwikkeld zijn als basis voor deze tentoonstellingen laten toe de multimediamaterialen van alle content providers uit het project te integreren, en linken terug naar de originele items op de EUscreen website. Op die manier kunnen gebruikers meer informatie over de items vinden, de links delen of in contact komen met de providers zelf. Meer tentoonstellingen zullen in de komende maanden toegankelijk gemaakt worden en EUscreen werkt hard om de technische tools af te werken zodat iedereen zelf zijn eigen tentoonstelling zal kunnen ontwikkelen.

EUscreen report

Afbeelding: David Jones, 2008.

Nederlands
logo vlaamse overheid