Budget (Intro)

Hoewel het budgettair voorbereiden van een preserveringsproject voor videotape ontmoedigend kan zijn, worden de kosten door een relatief klein aantal variabelen bepaald. Deze omvatten het originele formaat, de staat, de duur van het programma, het gewenste doelformaat en het niveau van restauratie. Overloop je deze variabelen samen met een lab, dan bekom je de informatie die nodig is om een werkbaar budget op te maken.

Elk van de volgende punten zou met het lab moeten besproken worden, om zo een accuraat idee te krijgen van de totale kost van het project. (Zie de rubriek waarin de stappen beschreven worden die nodig zijn om met een lab samen te werken: vragen om aan een kandidaat-videolab te stellen.)

Meer informatie over elk van deze variabelen is beschikbaar op de Best practices-pagina.

De inhoud van deze pagina mag worden afgedrukt of gedownload voor persoonlijk gebruik, maar mag niet worden gekopieerd of gepubliceerd voor andere doeleinden. © 2006 Independent Media Arts Preservation, Inc.

logo vlaamse overheid