AV-middag

EYE
IJpromenade 1
1031 KT Amsterdam

Dinsdag 28 mei 2013
13.00 - 17.00 uur

Programma

13.00-13.30     Inloop

13.30-13.40     Welkomstwoord en opening
                        Ronald Carpentier – Commercieel directeur Picturae

13.40-14.20     Praktische handleiding bij identificatie van audio-, video- en filmmateriaal
                        Jean-Pierre Sens – Directeur Picturae AV

                        Er bestaan heel veel verschillende audio visuele dragers. Maar hoe onderscheid
                        je een kopie van een origineel? En is het eigenlijk een geluids- of videoband?
                        Een praktische handleiding bij de identificatie van audio-, video- en filmmateriaal.

14.20-15.00     Filmrestauratie: een visuele reis door de geschiedenis van EYE
                        Simona Monizza – Curator of Experimental Film EYE

                        In deze presentatie zal de geschiedenis van film archivering en conservering binnen
                        EYE op een sterk visuele manier worden gepresenteerd. Aan de hand van
                        exemplarische voorbeelden uit de collectie van EYE, worden belangrijke momenten
                        uit die geschiedenis uitgelicht, die een sleutel rol hebben gespeeld voor onze
                        identiteitsvorming en reputatie op het gebied van film restauratie en presentatie.

15.00-15.15    Koffie en theepauze

15.15-15.45    AV collecties en auteursrecht
                       Géraldine Vooren – onafhankelijk juridisch adviseur

                       Voordat een gedigitaliseerde AV-collectie gebruikt kan worden doet zich vaak
                       nog een lastig obstakel voor: de auteursrechtelijke bescherming van de
                       gedigitaliseerde werken. Gebaseerd op haar jarenlange ervaring met grootschalige
                       rechten clearing als voormalig jurist bij  EYE verstrekt Géraldine Vooren inzicht in
                       zowel de juridische context als in de praktische oplossingen voor de rechten 
                       clearing van een AV-collectie.

15.45-16.15    Live digitalisering van 8mm film
                       Jean-Pierre Sens – Directeur Picturae AV

                       Omdat de identificatie en verwerking van dit soort materiaal vaak onderbelichts
                       blijft in presentaties, tonen wij het u met een praktijk voorbeeld: we zullen het
                       digitaliseringproces van een aantal 8mm films tonen.

16.15-17.00   Een case study: de smallfilm collectie
                      Valentine Kuypers – Projectmedewerker conservering en digitalisering Nederlands
                      Instituut voor Beeld en Geluid

                      In het kader van Beelden voor de Toekomst heeft het Nederlands Instituut voor  
                      Beeld en Geluid in samenwerking met Picturae een grote 8mm film collectie  
                      gedigitaliseerd. Valentine Kuypers vertelt over de opstart van het proces en de 
                      keuzes die zijn gemaakt voor en tijdens het project.

17.00            Borrel

Download hier de flyer met het programma.


Link: http://picturae.com/nl/AV-middag

Nederlands
logo vlaamse overheid