Archive as Performance, Performance as Archive - Harry Gamboa jr & Ria Pacqué

http://www.ucsia.org/images/ua/container8624/0000%20Voorblad%20eFolder/Cover%20Kunst%202012.png

UCSIA wil de kritische reflectie over cultuur en de maatschappelijke rol van kunst stimuleren en organiseert daartoe lezingen met twee performancekunstenaars:

Tevens biedt dit initiatief ook de kans aan een twintigtal masterstudenten van de twee Antwerpse hogescholen voor beeldende kunsten, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen (Artesis Hogeschool) en Sint Lucas Antwerpen (Karel de Grote-Hogeschool) en de afdeling Theater en Film van de Universiteit Antwerpen, om met de kunstenaars aan de slag te gaan in een intensieve workshop. Hiermee draagt ucsia bij tot de dialoog tussen kunstenaars en academici en stimuleert het de samenwerking tussen deze drie vormingsinstituten en de kunstensector.

Dit project kwam tot stand in samenwerking met:

  • Universiteit Antwerpen (Research Centre for Visual Poetics)
  • Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
  • Sint Lucas Antwerpen

M HKA en Cinema Zuid

Nederlands
logo vlaamse overheid