“ONSTERFELIJK”: colloquium update_4 15, 16 en 17 november 2012 / Zebrastraat Gent

Het colloquium in de context van de New Technological Art Award (Update_4) op 15, 16 en 17 november 2012 draagt ‘Onsterfelijk’ als titel. Het bevraagt de (im)perfectie van de technologie, de eeuwigheidswaarde van kunst en sluit aan bij de maatschappelijke discussie over duurzaamheid en opent het debat tussen wetenschap en ethiek. Met deskundigen uit de kunstwereld, muziek, wetenschap, filosofie, restauratie en conservatie wordt het onderwerp interdisciplinair benaderd en via heldere lezingen wordt het debat geopend.

Wetenschappelijke euforiedenkers voorspellen dat tegen de volgende generatie niet alleen de intelligentie van computers bovenmenselijk geworden zal zijn, maar tevens dat de medische kennis zo ver gevorderd is, dat het menselijk lichaam eeuwig jong blijft. In die zin lijken termen als levels en updates of –gradings uit de wereld van computergames dan ook varianten op de transhumanistische Lazarusmythe en het geloof in reïncarnatie. De evolutie van techniek heeft een ontegensprekelijke impact op ons denken over ‘zijn’ en ‘tijd’.

De vraag is welke gevolgen dit speculatief denkkader heeft op de artistieke praktijk? Dient kunst eeuwigheid na te streven, en hoe beïnvloedt dit de status van documentatie, archivering, conservatie, reparatie, datamigratie, omzetting of uitvoeringsmodaliteiten? Feit is dat de vraag omtrent authenticiteit, origineel en kopie nog het meest onsterfelijk blijkt te zijn. Anderzijds lijkt de (materiële) bewaarcultuur een Westers concept en - in vergelijking met de muziek - karakteristiek voor de beeldende kunsten.

o Donderdag 15-11: van 14u tot 19u (€ 10)
o Vrijdag 16-11: van 14u tot 19u (€ 10)
o Zaterdag 17-11: van 10u tot 16u (€ 10)

Sprekers:

Frederik Leen (hoofdconservator museum moderne kunst te Brussel); Frederika Huys (restauratrice hedendaagse kunst / The House of Conservation); Bram Vandeveire (coördinator TEBEAC Gent); Julijonas Urbonas (kunstenaar Update_4: Euthanasia Coaster ; Stanza (kunstenaar Update_4 Capacities); Angelo Vermeulen (kunstenaar en doctor biologie); Peter Beyls (digitale kunstenaar / componist, docent esthetica van de nieuwe media en sound design aan Sint-Lukas Hogeschool te Brussel); Christophe De Jaeger (coördinator fotografie in BOZAR); Pierre-Yves Desaive (kunstcriticus en docent aan La Cambre te Brussel); Jean-Paul Fourmentraux (socioloog, postdoctoraal onderzoeker bij het Raymond Aron Centrum voor Sociologie en Politieke studies in Parijs); Rosa Menkman (kunstenaar en researcher, auteur Glitch Manifesto), Mette Peters (researcher Nederlands Instituut voor animatiefilm) en anderen.

Dagelijkse inleidingen door Stef Van Bellingen

Nederlands
logo vlaamse overheid